נגישות
 • ניווט בעזרת מקלדת
 • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
 • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
 • פונט נגיש
 • AAA
 • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)
 • נוסף לסל קניות:

מעמדים לניידים

* המכירה בסיטונאות בלבד

 • AP5239E
 • AP5139D
 • AP5033F
 • AP5239F
 • AP5237F
 • AP5137F
 • AP5137D