נגישות
 • ניווט בעזרת מקלדת
 • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
 • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
 • פונט נגיש
 • AAA
 • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)
 • נוסף לסל קניות:

תרמוסים וכוסות תרמיים

* המכירה בסיטונאות בלבד

 • AP3717
 • AP3767A
 • AP3767F
 • AP3767D
 • AP3767B
 • AP3691A
 • AP3691F
 • AP3691D
 • AP3724D
 • AP3724F
 • AP3724E
 • AP3693F
 • AP3693A
 • AP3693E
 • AP3723D
 • AP3716
 • AP3669A
 • AP3669B
 • AP3669D
 • AP3669C
 • AP3762
 • AP3722E
 • AP3722D
 • AP3718
 • AP3764
 • AP3727B תרמוס נירוסטה + 2 כוסות
 • AP3725D
 • AP3723E