נגישות
 • ניווט בעזרת מקלדת
 • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
 • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
 • פונט נגיש
 • AAA
 • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)
 • נוסף לסל קניות:

תיקי חוף

* המכירה בסיטונאות בלבד

 • AP4207D
 • AP4207B
 • AP4206C
 • AP4206B
 • AP4207A
 • AP4206A
 • AP4044B
 • AP4044E