נגישות
 • ניווט בעזרת מקלדת
 • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
 • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
 • פונט נגיש
 • AAA
 • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)
 • נוסף לסל קניות:

תיקי ועידה

* המכירה בסיטונאות בלבד

 • AP4529D
 • AP4119D
 • AP4119B
 • AP4119A
 • AP4117G
 • AP4117D
 • AP4117C
 • AP4117B
 • AP4117A