נגישות
 • ניווט בעזרת מקלדת
 • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
 • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
 • פונט נגיש
 • AAA
 • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)
 • נוסף לסל קניות:

מחזיקי מפתחות

* המכירה בסיטונאות בלבד

 • AP5011A
 • AP5011B
 • AP5217G
 • AP5217F
 • AP5047F
 • AP5065
 • AP5023
 • AP5046F
 • AP5217E
 • AP5020
 • AP5066
 • AP5047G
 • AP5046G
 • AP5046E
 • AP5028F
 • AP5047E
 • AP5072B