נגישות
 • ניווט בעזרת מקלדת
 • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
 • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
 • פונט נגיש
 • AAA
 • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)
 • נוסף לסל קניות:

קופסאות לעטים

* המכירה בסיטונאות בלבד

 • AP1206
 • AP1658
 • AP1587
 • AP1341
 • AP1205
 • AP1202
 • AP1201