נגישות
 • ניווט בעזרת מקלדת
 • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
 • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
 • פונט נגיש
 • AAA
 • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)
 • נוסף לסל קניות:

נרתיקים לכרטיסי ביקור

* המכירה בסיטונאות בלבד

 • AP5128E קופסה יוקרתית לכ. ביקור
 • AP5532
 • AP5008
 • AP5002
 • AP5007