נגישות
 • ניווט בעזרת מקלדת
 • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
 • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
 • פונט נגיש
 • AAA
 • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)
 • נוסף לסל קניות:

משרדי

* המכירה בסיטונאות בלבד

 • AP5303D
 • AP5867
 • AP5687
 • AP5330
 • AP5221
 • AP5124B
 • AP5124A
 • AP5068
 • AP5052E
 • AP3310B
 • AP5958 מסגרת לתמונה מעץ ונגה
 • AP5857 מסגרת לתמונה מעץ מהגוני
 • AP5686 ערכת פוקר מקצועית במזוודת עור
 • AP5677
 • AP5627
 • AP5626 קופסת עור עם 2 חבילות קלפים
 • AP5594
 • AP5122A
 • AP5106G
 • AP5106A
 • AP3007A